Wychowawcy

Projekt zakładał opracowanie materiałów dla wychowawców, które przygotowują ich do testowania narzędzia.

Ponadto stworzyliśmy scenariusze zajęć dostosowane do modułów gier. W ten sposób wychowawcy otrzymują narzędzie pracy z dziećmi i młodzieżą, które w sposób komplementarny uzupełni innowacyjne narzędzie jakim są gry.

Materiały te będą udostępnione i możliwe do pobrania poprzez naszą stronę internetową, po uprzednim zalogowaniu się i weryfikacji placówki ubiegającej się o dostęp.

Copyright © Fundacja DRABINA ROZWOJU