Projekty Innowacyjne

 

Fiszki projektów innowacyjnych pt.:

 1. GRAJKI - POMAGAJKI – INNOWACYJNA METODA POMOCY PSYCHOEDUKACYJNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ WYKLUCZENIEM
  realizowanego przez
  FUNDACJĘ DRABINA ROZWOJU;
 2. TERAPIA W PIASKOWNICY - ROZWÓJ INNOWACYJNYCH FORM WSPARCIA
  realizowanego przez
  TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO-SPOŁECZNYCH;
 3. WEKTOR ZMIAN - KOSZALIŃSKI PROGRAM WSPIERANIA WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI
  realizowanego przez
  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSZALINIE;
 4. UZALEŻNIONY DZIŚ – NOWA PERSPEKTYWA OSOBY, TERAPII, ZAPOBIEGANIA
  realizowanego przez
  STOWARZYSZENIE SOLIDARNI „PLUS”;
 5. PROGRESSUS - INNOWACYJNY MODEL KLASTRÓW NGO DZIAŁAJĄCYCH Z PRACODAWCAMI NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  realizowanego przez
  ZWIĄZEK PRACODAWCÓW POMORZA ZACHODNIEGO LEWIATAN;
 6. WYBIERZ PRZYSZŁOŚĆ - INNOWACYJNE NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE INTERWENCJĘ SOCJALNĄ
  realizowanego przez
  FUNDACJĘ NAUKA DLA ŚRODOWISKA;
 7. RAZEM PRZECIW RAZOM
  realizowanego przez
  POWIAT ŚWIDWIŃSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIDWINIE;
 8. RE: START
  realizowanego przez
  POLSKĄ FUNDACJĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Copyright © Fundacja DRABINA ROZWOJU