Aktualności


Zapraszamy do pobierania GRAJEK-POMAGAJEK z naszej strony internetowej.


Szanowni Państwo!

Koniec roku to czas wielkich planów i postanowień, jest to również czas podsumowań, którymi chcielibyśmy się podzielić. Fundacja Drabina Rozwoju z przyjemnością wspomina zeszły rok i efekt pracy nad projektem "Grajki-pomagajki. Innowacyjna metoda pomocy psychoedukacyjnej dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem"

Twórcy Grajek-Pomagajek pracowali z ogromnym zaangażowaniem aby produkt spełnił wszystkie założenia, był skuteczny jak i przyjemny w użytkowaniu. Udało się!

Wszystkich serdecznie zapraszamy do rejestrowania się na stronie internetowej i pobierania GRAJEK-POMAGAJEK. Przypominamy, iż pobranie jest w 100% darmowe.

Z wyrazami szacunku
Fundacja Drabina Rozwoju 

PODZIĘKOWANIA

 

22 listopada odbyło się seminarium upowszechniające produkt "Grajki-pomagajki. Innowacyjna metoda pomocy psychoedukacyjnej dla dzieci i młodziezy zagrożonej wykluczeniem"
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie oraz aktywny udział w seminarium.

Jednocześnie chcielibyśmy podziękować twórcom oraz całemu zespołowi za wkład i zaangażowanie jakim dzielili się podczas pracy przy projekcie.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do rejestrowania się i pobierania grajek-pomagajek oraz do dzielenia się swoimi przemyśleniami na naszym forum.

Z wyrazami szacunku
Fundacja Drabina RozwojuZAPROSZENIE NA SEMINARIUM UPOWSZECHNIAJĄCE

2012-09-19

FUNDACJA DRABINA ROZWOJU

SERDECZNIE ZAPRASZA NA SEMINARIUM UPOWSZECHNIAJĄCE

INNOWACYJNY PRODUKT

GRAJKI –POMAGAJKI - innowacyjna metoda pomocy psychoedukacyjnej dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem”


 Zapraszamy :

 • kadrę pracującą w placówkach opiekuńczo – wychowawczych tj. domach dziecka, rodzinnych domach dziecka, świetlicach środowiskowych

 • terapeutów, pedagogów i psychologów,

 • pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

 • pracowników Centrów Pomocy Rodzinie, Opieki Społecznej itp.

 • pracowników fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz dzieci

termin: 22 LISTOPADA 2012 r., 

godzina: 10.00 – 15.00,

miejsce: SZCZECIN, HOTEL RADISSON BLU, PLAC RODŁA 10


Seminarium jest bezpłatne.

 

podczas seminarium

 • zaprezentowany zostanie innowacyjny produkt,

 • uczestnicy otrzymają materiały dotyczące Grajek-Pomagajek wraz z instrukcją ich pobierania,

 • specjaliści bajkoterapii a zarazem twórcy postaci i ich przygód zapoznają uczestników z zasadami działania Grajek-Pomagajek

 • prowadzący wskażą zasady posługiwania się modelem pracy psychoedukacyjnej Grajki-Pomagajki

 • wychowawcy, którzy testowali produkt podzielą się swoimi doświadczeniami z wdrażania produktu


Formularz zgłoszeniowy jest dostępny do pobrania pod tym linkiemProsimy go wypełnić i przesłać pocztą elektroniczną na adres: grajkipomagajki@op.pl

 

Ilość miejsc ograniczona
Termin zgłoszenia upływa 12 listopada 2012 r.
os. do kontaktu: Małgorzata Serafin Tel 663 550 797


Zaproszenie dostępne także w formacie .pdf.

 POZYTYWNA WERYFIKACJA PROJEKTU

2012-09-06

Projekt został pozytywnie zweryfikowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, co kończy etap walidacji. Tym samym rozpoczynamy etap rozpowszechniania produktu. W najbliższym czasie zorganizujemy konferencję prezentującą wypracowaną innowację. Osoby, które są zainteresowane udziałem w wydarzeniu, prosimy o kierowanie zgłoszeń na adres mailowy fundacja@drabina.org.

 


PODZIĘKOWANIA
2012-08-01WALIDACJA PROJEKTU
2012-07-30

Przekazaliśmy produkt końcowy wraz z  instrukcją stosowania programu, opisem produktu finalnego oraz badaniem efektywności produktu innowacyjnego do Wydziału Koordynacji POKL w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie, który odpowiada za jego ocenę. W przypadku pozytywnej weryfikacji, od września 2012 r. w ramach upowszechniania produktu 
zorganizujemy 3 spotkania prezentujące wypracowaną innowację (2 w Szczecinie i 1 w Warszawie). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres:  fundacja@drabina.org.

Następnie z „Grajek - Pomagajek” będą mogli bezpłatnie skorzystać pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, Domy Dziecka, Rodzinne Domy Dziecka, Pogotowia Opiekuńcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, Ośrodki Szkolno-Wychowawcze” oraz inne organizacje i placówki działające na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wystarczy zarejestrować swoją placówkę na stronie głównej projektu. Po weryfikacji można ściągnąć pliki źródłowe, do których dołączyliśmy przystępną instrukcję. 

ZAKOŃCZYLIŚMY ETAP REALIZACJI I TESTOWANIA
2012-06-30
 
Zakończyliśmy prace realizacyjne i etap testowania "Grajek - pomagajek". Testowe wdrożenie programu realizowane było w 5 placówkach opiekuńczo - wychowawczych województwa zachodniopomorskiego. Z każdej z nich w testowaniu brało udział 2 wychowawców oraz 8 wychowanków (w dwóch grupach wiekowych, zgodnie z dwoma wersjami gry - dla dzieci w wieku 6-9 i 10-13 lat).

Badanie dowiodło, że wśród jego uczestników nastąpił wzrost poziomu pozytywnego postrzegania przez dzieci siebie, innych i świata. Odnotowano także poszerzenie wiedzy dotyczącej sfery emocjonalnej: wśród młodszych grup przede wszystkim większą zdolność do identyfikowania i nazywania własnych emocji oraz rozróżniania ich u innych; u dzieci starszych podkreślano wzrost zrozumienia uczuć innych osób i uwzględniania ich we własnych zachowaniach. Ponadto zwiększyła się wśród nich świadomość istnienia aktywnych metod radzenia sobie z problemem. 
MAGNOLIE ZACHODNIOPOMORSKIE 2011
2011-12-15 

12 grudnia 2011 r. odbyła się gala rozdania nagród Zachodniopomorskie Magnolie  EFS 2011 organizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Jesteśmy ogromnie wzruszeni faktem, że Fundacja Drabina Rozwoju
otrzymała nagrodę w kategorii INNOWATOR EFS 2011 za projekt Grajki - Pomagajki.

Więcej w zakładce galeria i media pod tym adresem.PRZEPROWADZILIŚMY BADANIA
2011-09-11

Zakończyliśmy etap badań i analiz, które umożliwiły nam stworzenie prototypu programu psychoedukacyjnego, który skłąda się z: 

 

a) gier komputerowych przeznaczonych dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, w dwóch grupach wiekowych: 6-9 lat i 10-13 lat;
b) scenariuszy zajęć przeznaczonych dla pedagogów, wychowawców i psychologów pracujących z tymi dziećmi.


W badaniach uczestniczyły następujące placówki:

 • Dom Dziecka Salezjanie; 
 • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Szczecinie ul. Sląska;
 • Wielofunkcyjna  Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Szczecinie, filia ul. Mokra; 
 • Państwowy Dom Dziecka w Tanowie;
 • Rodzinny Dom Dziecka Państwo Zdrojewscy.

Diagnoza obszarów rozwoju społecznego funkcjonowania dzieci umożliwi w toku projektu stworzenie programu, który będzie kształtował i wzmacnianiał dokładnie te umiejętności, które podczas badań zostały zdiagnozowane jako najbardziej deficytowe w badanych grupach.

Dodatkowo poznanie tego, czym się interesują dzieci w obu grupach, jakie bajki/historie lubią, jakich bohaterów i rodzaje przygód preferują, pozwoliła na wykreowanie prototypu o interesującej formie zarówno gier jak i przyszłych zajęć.
 
Opinie wychowawców stanowiły dla nas żródło informacji o formie i kształcie projektu.  Przybliżyły tworzone narzędzia do oczekiwanej przez użytkowników formy i treści.ZŁOŻENIE STRATEGII WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO

2011-04-24

Obecnie złożyliśmy Strategię Wdrażania Projektu Innowacyjnego do Regionalnych Sieci Tematycznych. Po uzyskaniu akceptacji RST dla proponowanego przez nas modelu pracy, przystąpimy do fazy wdrożenia i testowania  wypracowywanego narzędzia.

Copyright © Fundacja DRABINA ROZWOJU