O projekcie

Fundacja Drabina Rozwoju od marca 2011 do grudnia 2012 realizuje na terenie województwa zachodniopomorskiego innowacyjny projekt „Grajki – pomagajki  innowacyjna metoda pomocy psychoedukacyjnej dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Odbiorcami projektu są wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku 6-13 lat (40 osób) oraz ich opiekunowie (10 osób).

Celem Projektu jest stworzenie modelu Programu Psychoedukacyjnego pozwalającego na reintegrację społeczną dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym wykorzystującego interaktywne gry komputerowe.

Po wdrożeniu i przetestowaniu innowacyjnego narzędzia rozpoczniemy jego upowszechnianie w placówkach na terenie całej Polski (od września 2012 roku).

  

Instytucja Pośrednicząca Projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie -  www.wup.pl

Informujemy, iż 30 czerwca 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej ogłosił konkurs otwarty nr 1/6.1.1/IN/11 na projekty innowacyjne w ramach Priorytetu VI - więcej...

 MAGNOLIE ZACHODNIOPOMORSKIE 2011

 12 grudnia 2011 r. odbyła się gala rozdania nagród Zachodniopomorskie Magnolie  EFS 2011 organizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Jesteśmy ogromnie wzruszeni faktem, że Fundacja Drabina Rozwoju
otrzymała nagrodę w kategorii INNOWATOR EFS 2011 za projekt Grajki - Pomagajki.

 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - www.efs.gov.pl

Organizatorzy
Kapitał ludzkiDrabina rozwojuUnia europejska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright © Fundacja DRABINA ROZWOJU